Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Meg­ren­de­lés e­lött Ön­nek be kell lép­ni­e a rend­sze­rbe. Ezt csak a­kkor tud­ja meg­ten­ni, ha re­giszt­rál­ja ma­gát. Meg­ren­de­lé­se ak­kor lép é­let­be, ha on­line meg­ren­de­lé­sét e-mail-ben a Diab-Pont Kft. ve­vő­szol­gá­la­ta vissza­iga­zol­ja, a­mi leg­ké­sőbb az on­line meg­ren­de­lést kö­ve­tő 48 órán be­lül meg­tör­té­nik. A vissza­iga­zo­lás­sal Ön­nek vá­sár­lási kö­te­le­zett­sé­ge ke­let­ke­zik.

A vásárláshoz szükséges, hogy regisztrálja magát webáruházunkban. A regisztrációt a Regisztráció menüpont alatt találja. Itt a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, azaz minden e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció semmilyen kötelezettséggel nem jár!

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Online megrendelését e-mail-ben áruházi rendszerünk automatikusan visszaigazolja, de megrendelése csak akkor lép életbe, ha vevőszolgálatunktól is megkapta a visszaigazolást. Ha ez a visszaigazoló e-mail 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, akkor mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelés visszaigazolásakor Önnek vásárlási kötelezettsége keletkezik, amit azonban bizonyos korlátozásokkal visszamondhat. Erről a megrendelés lemondása menüpontban minden információt megtalál. Kérjük kövesse az ott leírtakat, mert a megrendelt áru átvételének elmulasztása vagy megtagadása nem mentesít a vásárlási kötelezettség alól.

Amennyiben bármilyen kérdése van rendelésével kapcsolatban, írjon ügyfélszolgálatunknak, vagy munkaidőben hívja a +36-30-900-5217 telefonszámot!