Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Ha a ná­lunk vá­sá­rolt ter­mék nem fe­lel meg el­vá­rá­sa­i­nak, az át­vé­telt kö­ve­tő 14 na­pon be­lül még le­mond­hat­ja ren­de­lé­sét és él­het e­lál­lá­si jog­ával. Ha a ter­mék sé­rült, vagy csak hasz­ná­lat­ba vé­tel u­tán de­rül ki, hogy nem meg­fe­le­lő, ak­kor él­het ga­ran­ci­á­lis le­he­tő­sé­ge­i­vel. Mi­nél e­lőbb je­lez­ze ki­fo­gá­sát, hogy se­gít­hes­sünk!

A Diab-Pont Kft. által forgalmazott diabetikus élelmiszerek mindenben megfelelnek az Európai Únió és a magyar hatóságok által támasztott követelményeknek. A termékeken szereplő magyar nyelvű cimkeszöveg és a webáruházunkban feltüntetett adatok azonosak, a felhasználással kapcsolatos összes rendelkezésre álló információt tartalmazzák. Azon esetekben, amikor webáruházunkban nincs feltüntetve a termék lejárati ideje, csak olyan élelmiszert szállítunk ki, melynek felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési ideje a rendelés leadásának időpontjában minimum 30 nap. Az ennél rövidebb lejáratú készítményeknél a lejárati időt feltüntetjük webáruházunkban a termék részletes információi között. A csomagoláson a lejárati idő minden esetben szerepel.

A szavatossági és jótállási felelősségre a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók. Jótállás csak tartós használati cikkekre vonatkozik, webáruházunkban ilyen termékek például a vérnyomásmérők és a vércukorszintmérők.

Ha hibás a termék, haladéktalanul jelezze kifogását ügyfélszolgálatunk felé. Panaszát 48 órán belül kivizsgáljuk és megtesszük a szükséges intézkedéseket. Szavatossági igény esetén kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. Garanciánk vonatkozik a szállítás közben esetleg megsérült termékekre akkor is, ha csak a csomag kibontása után derül ki a sérülés.

Láthatóan sérült, bontott csomagot ne vegyen át, hanem küldje vissza a futárral! A csomag épségéért a szállítást végző partnerünk tartozik felelősséggel.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, kivéve ha ajánlatunkban a leértékelés oka a minőségi hiba volt.