Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

A kü­lön­bö­ző fi­ze­té­si mó­dok­hoz el­té­rő szál­lí­tá­si ha­tá­ri­dőt tu­dunk vál­lal­ni. Bank­kár­tyás fi­ze­tés­nél kap­hat­ja meg leg­ha­ma­rabb a meg­ren­delt á­rut, u­tán­vét e­se­tén a ren­de­lés vissza­i­ga­zo­lás­át kö­ve­tő má­so­dik mun­ka­na­pon, á­tu­ta­lás­nál az el­len­ér­ték bank­szám­lánk­ra tör­té­nő me­gér­ke­zé­sét kö­ve­tő na­pon in­dít­juk a szál­lí­tást.

Kérjük válassza az Ön számára legkedvezőbb lehetőséget:

Postai utánvét

A megrendelt termékek árát és a szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor kell készpénzben a futárnak kifizetnie. Utánvét esetén a rendelés visszaigazolását követő második munkanapon adjuk fel a csomagot.

Átutalás

A szállítást az ellenérték bankszámlánkra történő megérkezését követő munkanapon indítjuk. Amennyiben a visszaigazolásunkat követő 8 napon belül nem érkezik meg számlánkra a teljes összeg, rendelését semmisnek tekintjük és töröljük.

Átutalását az alábbi bankszámlára küldje:
11600006-00000000-26763068

A megjegyzés rovatban kérjük tüntesse fel megrendelésének azonosítóját!

Bankkártya

Ezen fizetési mód esetén a PayPal rendszerében történik a tranzakció feldolgozása, ez garantálja a titkosított és biztonságos adakezelést. A folyamat automatikus, Önnek ehhez nem szükséges PayPal folyószámlát nyitnia! Bankkártya adatait minden esetben a PayPal oldalán kell megadnia, így azok titkosítottan kerülnek továbbításra és semmilyen körülmények között nem jutnak el hozzánk. A megrendelt árut ezen fizetési mód esetén kaphatja meg leghamarabb, a szállítást a megrendelést követő munkanapon elindítjuk.

Elfogadott bankkártyák:
Visa (egyes Electron kártyák is),
EC/MC dombornyomott kártyák.