Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés

rendeles reklamacio

Ha ná­lunk vá­sá­rolt és a cso­mag kéz­be­sí­té­sé­vel, tar­tal­má­val vagy az á­ru mi­nő­sé­gé­vel, e­set­leg sé­rü­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban sze­ret­né ve­lünk fel­ven­ni a kap­cso­la­tot vagy e­set­leg sze­ret­né le­mon­da­ni ren­de­lé­sét, itt ír­ja meg ne­künk. Kér­jük, ad­ja meg ren­de­lé­sé­nek szá­mát, hogy könnyeb­ben a­zo­no­sít­has­suk cso­mag­ját!

Mun­ka­i­dő­ben te­le­fo­non is hív­hat min­ket ügy­fél­szol­gá­la­tunk te­le­fon­szá­mán: +36-30-900-5217

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező!


 
 
 
 
 
 

Kérem írja be az alábbi biztonsági kódot:
...