Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Garanciális igény bejelentése

garancialis

Ha hi­bás a te­rmék, ha­la­dék­ta­la­nul je­lez­ze ki­fo­gá­sát, pa­na­szát 48 ó­rán be­lül ki­vizs­gál­juk és se­gí­tünk me­gol­da­ni prob­lé­má­ját. Sza­va­tos­sági i­gény e­se­tén kér­he­ti a ter­mék ja­ví­tá­sát, cse­ré­jét, vagy a vé­te­lár csök­ken­té­sét. Ön a szer­ző­dés­től az á­ru át­vé­te­lét kö­ve­tő 14 (ti­zen­négy) na­pon be­lül in­dok­lás nél­kül el­áll­hat. A rész­le­tes fel­té­te­le­ket itt ol­vas­hat­ja:

Megrendelés lemondása
Teljeskötű garancia

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező!


 
 
 
 
 
 

Kérem írja be az alábbi biztonsági kódot:
...