Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

A Diab-Pont Kft. 2008 ó­ta áll fo­lya­ma­to­san a cu­kor­be­te­gek szol­gá­la­tá­ra. Te­vé­keny­sé­günk vég­zé­sé­hez min­den szük­sé­ges en­ge­déllyel ren­del­ke­zünk, leg­fon­to­sabb a­da­ta­in­kat, e­lér­he­tő­sé­ge­in­ket itt egy he­lyen meg­te­kint­he­ti.

Név:
Diab-Pont Internet-kereskedelmi és Csomagküldő Kft. (Diab-Pont Kft.)

Székhely:
2030 Érd, Mester u. 39.

Adószám:
14184697-2-13

Cégjegyzékszám:
13-09-117632

Cégjegyzéket vezető bíróság:
Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
02250-0001

Bankszámlaszám:
11600006-00000000-26763068

Telefonos ügyfélszolgálat:
+36-30-900-5217