Diab-Pont - nálunk minden a cukorbetegekről szól

Diab-Pont Ügyfélszolgálat

nálunk minden a cukorbetegekről szól

Legfrissebb tartalmaink:

Kér­jük, hogy a fél­re­ér­té­sek el­ke­rü­lé­se ér­de­ké­ben gon­do­san tá­jé­ko­zód­jon szol­gál­ta­tá­sa­i­nak hasz­ná­la­tá­val kap­cso­la­tos fel­té­te­lek­ről, és ha nem si­ke­rült va­la­mit vi­lá­go­san meg­fo­gal­maz­nunk, kér­dez­ze ügy­fél­szol­gá­la­tun­kat!

A Diab-Pont weboldalak tartalma a Diab-Pont Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, másolása és bármely célú felhasználása csak a Diab-Pont Kft. előzetes hozzájárulásával megengedett. Oldalainkról értesüléseket átvenni  vagy azokat idézni csak az oldalra való egyértelmű hivatkozással lehet, az eredeti információ megtartásával. A Diab-Pont weboldalakon kínált szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a Diab-Pont Kft. által szabott feltételeket és tudomásul veszi, hogy az így keletkezett jogviszony során a Diab-Pont Kft. ezen feltételek szerint jár el, különös tekintettel a személyes adatok kezelése, a reklámtevékenység (hírlevél) és az elektronikus kereskedelmi tevékenység (webáruház) kapcsán.

 

A részletes feltételekről a következő helyeken tájékozódhat:

 

Adatvédelmi tájékoztató

Hírlevél

Vásárlási útmutató

Általános vásárlási feltételek

Garanciális feltételek

A megrendelés lemondása

Fizetési módok

Szállítási Feltételek

Panasztétel, reklamáció